Etusivulle
Oikeustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta


Poista dynaaminen valikko Ajankohtaiset    Opiskelu    Tutkimus    Aikuiskoulutus    Palvelut    Etsitkö?    Linkit    In English

Kirjasto


Tietoa kirjastosta


Kokoelmat


Palvelut


Tiedonhaku


Eurotietokeskus


Taidekirjasto


Library in English


KOHTI MIELEKÄSTÄ, TEHOKASTA JA MONIPUOLISTA OPPIMISTA
Tutkimus opetuksen kehittämisestä

Timo Hirvonen

Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
Pro gradu -tutkielma
Kevät 2003

Copyright © 2003 Lapin yliopisto

Hyväksytty 10.6.2003

LAPIN YLIOPISTO, KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ROVANIEMI, FINLAND 2003

URN-NBN-fi-fe20031356 dokumentin yleistunnus

URN:NBN:fi-fe20031357 verkkolukuversio (XHTML)

URN:NBN:fi-fe20031358 Print on demand -versio (PDF) (7,67 MB)

Tiivistelmä


Tutkimuksessa on lähestytty opetuksen uusista tavoitteista lähteviä haasteellisia vaatimuksia, ja peilattu niitä oppilaiden toiveisiin mielekkään oppimisen suhteen. Tähän on liitetty teoreettinen tarkastelu niistä mahdollisuuksista, mitä voimme luoda käytännön opetukseen. Erityistä huomiota on osoitettu konstruktivismia kohtaan, ja pohdittu sen sopivuutta opetukseen.

Teoreettinen ja oppimistavoitteinen tarkastelu linkittyy alusta alkaen käytännön opetussovelluksen luomiseen, jolloin käytännön tasolla pyritään vastaamaan monipuoliseen tavoitekenttään. Tutkimis-, suunnittelu- ja rakennusprojektissa yhdistyy vastaukset teorian, opetussuunnitelmien ja oppilaiden vaatimuksiin opetuksen suhteen, huomioiden myös teknologiakasvatuksen erityistarpeet.

Koska tutkimus noudattaa triangulaation ja poikittaisvaliditeetin periaatteita, se yhdistää tutkimuksellisesti laadullisia ja määrällisiä mittareita. Tulosten pohjalta havaitaan, että oppilailla on visuaalisia, auditiivisia, kinesteettisiä ja tutkivia tapoja lähestyä ja hahmottaa tietoa. Oppimisessa tekemisen ja ongelmanratkaisun merkitys oppimistulosten synnyttäjinä on suuri. Konstruktivistisen oppimisteorian mukaiset opetusmenetelmät edesauttavat vuoden 2003 opetussuunnitelman moninaisiin tavoitteisiin pääsemistä, tukien jopa 18 oppimisen osa-aluetta. Myös teknologiakasvatuksen periaatteet innovatiivisesta keksimisestä ovat tulosten mukaan mahdollisia.

Abstract

In this research...

Asiasanat: konstruktivismi, oppimateriaali, opetussuunnitelmat, oppimisprosessi, oppimistyylit, oppimisympäristö, oppimispsykologia, oppiminen, opetus, teknologiakasvatus

Keywords: 

Tutkielma:


KOKOELMAT TIEDONHAKU PALVELUT
Kokoelmat HILLA-kokoelmatietokanta Lainaus
Lehdet Tietokannat ja elektroniset aineistot Tietopalvelu
Elektroniset aineistot Eurotietokeskus Kaukopalvelu
Tiedonhakuoppaita Koulutus

automatic translations of this page by BabelfishPolku


»UROVA.FI »YKSIKÖT »KIRJASTO
MIIKA  LEHTONEN 1.6.2003  9:57:3
Tulosta
Lähetä sivu

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 8, 96300 ROVANIEMI
Postiosoite: Lapin yliopisto, Kirjasto, PL 8123, 96101 ROVANIEMI
Puhelin: (016) 341 2915 lainaus, (016) 341 2919 tietopalvelu
Telefax: (016) 341 2933